Digitální náhrada
prezentace firmy
za nekonané veletrhy

V roce 2020 veletrhy nebyly, ve 2021 ve značně omezené míře. A do budoucna také nejsou vyhlídky růžové.
Je tu ale cesta, jak prezentovat a k tomu ještě lépe vaše produkty a služby.

Připravíme Vaši vlastní digitální událost,
která přinese zásadně větší užitek,
než účast na veletrhu.

 • Identifikace cílových skupin
 • Strategie
 • Tvorba obsahu na míru
 • Kreativní oslovení účastníků
 • Produkce celé události
 • Vytěžení obchodních příležitostí
 • Tvorba seriálu eventů
 • Vyhodnocování

Porovnejte si klíčové výhody

Digitální prezentace

vs.

Veletržní prezentace

1 měsíc

Nečekáte na možnosti mnoha dílčích dodavatelů, začněte se svou prezentací ihned.

Doba příprav

3 měsíce

Potřebujete zajistit součinnost všech jednotlivých dodavatelů, vytvořit komplexní časový plán pro řadu profesí.

0,3 mil. Kč

Digitální veletržní prezentaci s pokročilými funkcemi pořídíte v řádu nižších jednotek statisíců.

Finanční náklady

1,0 mil. Kč

1 mil. Kč je průměrný poplatek za pronájem výstavní plochy a tvorbu stánku, ovšem zásadnější výstavní prezentace vyjdou dokonce na minimálně několik milionů Kč.

přesné zacílení

Zasáhněte smysluplné cílové skupiny. Společnou prací s vaším týmem připravujeme přesné zacílení na potenciální klienty.

Cílení klientů

nepřesné zacílení

Nikdy nevíte, kdo se veletrhu doopravdy zúčastní. Obecně vzato “odborná a laická veřejnost”, ale jistotu, že dorazí ti správní, nemáte.

pro všechny

Finanční stránka je hlavní bariérou kvalitní veletržní prezentace, ne tak však u digitálních událostí. Tuto prezentaci si mohou dovolit i menší či startující společnosti.

Vynikající prezentace

jen pro největší

Na veletrzích si opravdu dobrou prezentaci mohou kvůli finanční náročnosti dovolit pouze nejbohtaší firmy, které tak získávají pozornost na úkor menších, ale inovativnějších.

6 dalších výhod digitální prezentace

 • vystoupíte z řady - tuto formu prezentace využijí inovativní společnosti a jen minimum tradičních vystavovatelů
 • prezentační microsite můžete na rozdíl od stánku používat i po skončení veletrhu
 • příští použití prezentačního stánku je ještě výrazně levnejší
 • škálovatelný čas eventu (nemusíte prezentovat jen týden)
 • zúčastníte se, i když Vám čas nepřeje
 • žádné ztrátové časy vašeho týmu čekáním na stánku na zájemce, kteří nepřichází

Událost společně připravíme
už za 1 měsíc

1

Identifikace cílových skupin

Současní klienti

Potenciální klienti

Odborní novináři

Konkurenti

Příbuzné obory

2

Volba kreativního ředitele z řad smluvních umělců

Jakub Kohák

Jakub Prachař

Kazma

3

Konsolidace obsahu pro prezentaci
produktů a služeb

Využití existujících materiálů

nebo

Tvorba nového obsahu

Foto

Video

Reklamní texty

Interakční design

Voiceovers

3D rendery

Kreativa

4

Strategie kreativního oslovení
hostů k pozvání

Vytvoříme kreativní postup k oslovení jednotlivých cílových skupin a zjednodušeně řečeno - nalákáme je dostatečně tak, aby se eventu zúčastnili. Samozřejmě od nich vyžádáme RSVP, takže budeme vědět, kdo doopravdy přijde a můžeme se na něj personalizovaně připravit.

5

Realizace eventu

Zahájení události

Prezentace obsahu

Sjednání konzultací a videohovorů

6

Vytěžení všech obchodních
příležitostí

Poděkování za účast, sesbírání feedbacku

Sběr zpětné vazby na prezentované produkty či událost jako celek.

Veletržní microsite se přemění v produktovou

Další život speciálu po skončení eventu je buď zachování prezentace v rámci firemního webu, nebo její přeměna na produktovou stránku.

Follow up obsah a obchodní vytěžení

Zaslání doplňujícího obsahu účastníkům, nabídka zvýhodněných podmínek.
Vyhodnocení eventu a poznámky k přípravě příštího.

Rekapitulace průběhu akce

Již brzy budete mít možnost událost administrovat sami v přehledné aplikaci

Připravujeme pro vás Event Headquarters

 • administrace více událostí
 • pozvání hosté / potvrzení účastníci
 • správa obsahu microsites
 • jazykové mutace
 • personalizovaný e-mailing
 • správa zpětné vazby
 • monitoring chování účastníků na prezentaci

Nabízíme schopnost realizace náročných digitálních projektů strategického významu a koordinaci práce mezi mnoha týmy
s nekompromisní orientací na výsledky,
přesto lidsky příjemnou spolupráci.

Rádi se budeme
podílet na úspěchu
Vaší firmy

Václav Vlček,
Chief Business Officer

Dohodnout seznamovací konzultaci